Hosting là gì?

trangchu:h2;top:h3;bottom:h3;trai:h3;phai:h3;TrangDanhMuc:h2;TrangChiTiet:h1;Canonical:;SiteMap:0.1;-cauhinhseo-

Hosting là gì?

Hosting là không gian trên máy chủ có cài đặt các dịch vụ Internet như World Wide Web (www), truyền file(FTP), Mail…,bạn có thể chứa nội dung trang web hay dữ liệu trên không gian đó. Hosting đồng thời cũng là nơi diễn ra tất cả các hoạt động giao dịch, trao đổi thông tin giữa website với người sử dụng Internet và hỗ trợ các phần mềm Internet hoạt động. Doanh Nghiệp có thể chọn thuê Hosting của nhà cung cấp dịch vụ có dung lượng phù hợp với dung lượng website.

Lý do bạn phải thuê Hosting để chứa nội dung trang web, dịch vụ mail…, vì những máy tính đó luôn có một địa chỉ cố định khi kết nối vào Internet (IP) , còn như nếu bạn truy cập vào internet như thông thường hiện nay thông qua các IPS (Nhà cung cấp dịch vụ Internet) thì địa chỉ IP trên máy bạn luôn bị thay đổi, do đó dữ liệu trên máy của bạn không thể truy cập được từ những máy khác trên Internet.


Các yêu cầu của một Hosting?

- Đầu tiên phải nói đến về vấn đề tốc độ. Máy chủ phải có cấu hình đủ lớn để đảm bảo xử lý thông suốt, phục vụ cho số lượng lớn người truy cập. Phải có đường truyền kết nối tốc độ cao để đảm bảo không bị nghẽn dữ liệu.

- Máy chủ phải được người quản trị hệ thống chăm sóc, cập nhật, bảo dưỡng thường xuyên nhằm tránh các rủi ro về mặt kỹ thuật cũng như bảo mật.

- Hosting phải có một dung lượng đủ lớn để lưu giữ được đầy đủ các thông tin, dữ liệu, hình ảnh,... của Website

- Phải có bandwidth (băng thông) đủ lớn để phục vụ các hoạt động giao dịch, trao đổi thông tin của Website

- Phải hỗ trợ truy xuất máy chủ bằng giao thức FTP để cập nhật thông tin.

- Hỗ trợ các các ngôn ngữ lập trình cũng như cơ sở dữ liệu để thực thi các phần mềm trên Internet hoặc các công cụ viết sẵn để phục vụ các hoạt động giao dịch trên Website như gửi mail, upload qua trang Web, quản lý sản phẩm, tin tức...

- Hỗ trợ đầy đủ các dịch vụ E-mail như POP3 E-mail, E-mail Forwarding, DNS...

- Có giao diện quản lý Hosting để dễ dàng quản lý website, các tài khoản FTP, Email...

- Không bị chèn các banner quảng cáo của nhà cung cấp.

Băng thông là gì?

Băng thông của hosting là lượng dữ liệu (tính bằng MBytes) trao đổi giữa website của bạn với người sử dụng trong một tháng. Ví dụ nếu bạn tải lên website của mình một tệp tài liệu có kích thước là 1MB và có 100 khách hàng tải tệp tài liệu đó về thì bạn đã tiêu tốn tổng cộng 101MB băng thông.

Tìm hiểu thêm về dịch vụ cho thuê băng thông của Chồi xanh media